KKL Partners

je česká advokátní kancelář se sídlem v Praze, poskytující komplexní právní služby na profesionální úrovni.

více o nás
Charakteristikou naší advokátní kanceláře je odbornost, individuální přístup ke klientovi, efektivita a kvalita odvedené práce. Naším cílem je poskytnutí nadstandardních právních služeb ve všech oblastech práva. Profesionálně odvedené právní služby se vždy projeví ve vzájemné spokojenosti klienta a jeho právního zástupce, a jejich výsledkem je oboustranný respekt a spolupráce na dlouhodobé úrovni. Hlavní prioritou naší advokátní kanceláře je absolutní důvěra ve vztahu klient a advokát. Mlčenlivost advokáta o veškerých informacích poskytnutých mu při výkonu advokacie je primární povinností advokáta. Vztah klientů s naší advokátní kanceláří je založen na základní premise jednání v jejich nejlepším zájmu a povinnosti upřednostnění jejich zájmů před zájmy ostatních. Náš tým tvoří advokáti, advokátní koncipienti a další pracovníci s vysokou odborností a zkušenostmi při poskytování právních služeb. Důsledně se řídíme všemi povinnostmi a etickými pravidly, které vyplývají z předpisů České advokátní komory a Etického kodexu advokátů v Evropské unii. Při poskytování právních služeb spolupracujeme s týmy specializovaných odborníků, kteří se na každý jednotlivý případ snaží najít optimální řešení. V rámci zajištění právních služeb na míru klientovi je samozřejmostí koordinovaná spolupráce se soudními znalci, notáři, exekutory, finančními poradci a auditory, to vše za účelem komplexního zajištění potřeb našich klientů.
zavřít

Specializace

Občanské právo a soudní spory

Komplexní právní služby v oblasti závazkového práva, zastupování v soudních a rozhodčích řízeních v občanskoprávních sporech, náhrada škody a bezdůvodné obohacení, restituční spory.

Veřejné zakázky, hospodářská soutěž

Komplexní právní služby zadavatelům i uchazečům ve veřejných zakázkách, posouzení veřejné podpory, právní služby v oblasti hospodářské soutěže.

Trestní právo

Obhajoba klientů v trestním řízení, sepis řádných a mimořádných opravných prostředků v trestním řízení, přípravy trestních oznámení a zastupování poškozených v trestních řízeních, právní rozbory v oblasti trestního práva, řešení dopravních nehod.

Nemovitosti, investiční a developerské projekty

Komplexní příprava smluvní dokumentace ve vztahu k nemovitostem, řešení financování nemovitostí, poskytování právních služeb realitním kancelářím, advokátní úschovy finančních prostředků, listin, cenných papíru a jiného majetku, podílové spoluvlastnictví a jeho vypořádání, právo SVJ a bytových družstev, prohlášení vlastníka budovy, nájmy a podnájmy staveb a pozemků, bytů a nebytových prostor, zástavní práva a věcná břemena.

Právo obchodních korporací, fúze a akvizice

Komplexní služby v právu obchodních korporací, zakládání a změny obchodních korporací, due diligence obchodních korporací, převody obchodních podílů, akcií a dalších druhů cenných papírů, kompletní vypracování insolvenčních návrhů včetně zastupování v insolvenčním řízení, příprava kompletní dokumentace pro fúze a akvizice obchodních korporací.

Rodinné právo

Komplexní právní služby v oblasti rodinného práva, řízení o rozvod manželství, úprava poměrů nezletilých dětí pro dobu před rozvodem a po rozvodu manželství, vypořádání společného jmění manželů, zbavení, omezení a pozastavení výkonu rodičovské zodpovědnosti, výživné nezletilých a zletilých dětí, výživné manželů a výživné po rozvodu, určení a popření otcovství, příprava a návrhy předmanželských smluv.

Dědické právo

Komplexní zajištění řízení o pozůstalosti, nabývání dědictví a rozdělení pozůstalosti, vedení dědických sporů, sepisování pořízení pro případ smrti, vydědění, zřeknutí se, odmítnutí, vzdání se a zcizení dědictví, dědictví s mezinárodním prvkem.

Pracovní právo

Komplexní zajištění pracovněprávní agendy zaměstnavatelů a zaměstnanců, příprava a sepisování pracovních smluv, dohod o pracovní činnosti, dohod o provedení práce, dohod o srážkách ze mzdy, pracovních řádů, mzdových předpisů, zastupování v soudních řízení ve sporech z pracovněprávních předpisů.

Energetika

Komplexní zajištění poradenství v energetických, průmyslových a infrastrukturních projektech a jejich financování v České republice i v zahraničí.

Právo duševního vlastnictví a IT

Komplexní právní poradenství v oblasti autorského práva, ochranných známek, patentů a licencí, zastupování při registraci duševního vlastnictví, vymáhání práv vyplývajících z duševního vlastnictví, smluvní agendě a zastupování ve sporech týkající se duševního vlastnictví, právní poradenství v oblasti IT technologií.

Sportovní právo

Komplexní právní služby v oblasti sportovního práva, právní poradenství ve vztahu sportovců s kluby, regulace sportovních klubů, zastupování v rozhodčím řízení, mediální právo.

Insolvence a exekuce

Komplexní právní poradenství věřitelům i dlužníkům, zastupování v insolvenčním a exekučním řízení, zastupování v incidenčních sporech, zastoupení ve věřitelských orgánech, řešení hrozícího úpadku, oddlužení, reorganizace, restrukturalizace pohledávek, odklady provedení či zastavení exekuce, komunikace s věřiteli, dlužníky, exekutory, notáři, insolvenčními správci.

všechny specializace

Specializace

Občanské právo a soudní spory

Veřejné zakázky, hospodářská soutěž

Trestní právo

Nemovitosti, investiční a developerské projekty

Právo obchodních korporací, fúze a akvizice

Rodinné právo

Dědické právo

Pracovní právo

Energetika

Právo duševního vlastnictví a IT

Sportovní právo

Insolvence a exekuce

Specializace

Občanské právo a soudní spory

Veřejné zakázky, hospodářská soutěž

Trestní právo

Nemovitosti, investiční a developerské projekty

Právo obchodních korporací, fúze a akvizice

Rodinné právo

Dědické právo

Pracovní právo

Energetika

Právo duševního vlastnictví a IT

Sportovní právo

Insolvence a exekuce

Náš tým

Mgr. Václav Kučera

Zakladatel a vedoucí partner advokátní kanceláře. Jeho specializací je právo obchodních korporací, fúze a akvizice, nemovitostní právo, nekalá soutěž a energetické právo.

kucera@kklp.cz

Mgr. Petr Kubíček

Zakladatel a vedoucí partner advokátní kanceláře. Jeho specializací je především občanské právo a soudní spory, nemovitosti, investiční a developerské projekty, právo obchodních korporací, fúze a akvizice, dědické právo a restituční spory.

kubicek@kklp.cz

Mgr. Martin Laube

Zakladatel a vedoucí partner advokátní kanceláře. Jeho specializací je právo obchodních korporací, občanské právo a soudní spory, nemovitostní právo a rodinné právo.

laube@kklp.cz

Aktuality

10.8. 2020

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.

15.8. 2020

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.

Kontakt

KKL PARTNERS,
advokátní kancelář s.r.o.
Vodičkova 710/31
Nové Město, 110 00
Praha 1

tel. +420 777 113 911
email: info@kklp.cz
ID datové schránky: huuxjvh

IČO: 09067264
DIČ: CZ09067264

Máte dotaz?
Napište nám:

Děkujeme za Váš dotaz. Do 5 pracovních dnů Vás budeme kontaktovat zpět.
Něco se pokazilo, prosíme zkuste prosím odeslat formulář znovu.